FS: 27.5 x 2.35 Nobby Nic

New Schwalbe Nobby Nic 27.5 x 2.35 Addix.

$FREE